Rodeopark
 

WordPress

Hemsidan, företagets skyltfönster på webben, är många gånger första kontakten med kunden. Därför är det viktigt att innehållet presenteras på ett tydligt och tilltalande sätt så besökaren vill stanna kvar och läsa mer.

WordPress administrationsverktyg (CMS)

Vi gör hemsidor med WordPress och bygger dem så att de blir så användarvänliga som möjligt både för den som ska uppdatera hemsidan och för besökaren. För besökare kan ett bra upplägg vara avgörande för att vilja stanna kvar på hemsidan och läsa mer.


WordPress-exempel


Rodeo WP

Vi har sett att många företag, stora som små, har liknande behov när det kommer till hemsidan. De behöver samma typ av sidor. För att göra det enklare och mer kostnadseffektivt har vi tagit fram det vi kallar Rodeo WP (WordPress).

Rodeo WP är flexibla hemsidor med ett färdigt grundupplägg. De är enkla att utveckla vid behov. Ingen hemsida blir den andre lik. Med vårt användarvänliga upplägg är de mycket enkla att uppdatera själv. Det är den perfekta lösningen för den som behöver en hemsida att växa med.

Rodeo WP-exempel


Vad behöver ni hjälp med?